Όροι & Πολιτική Απορρήτου

Γενικοί κανόνες - Εκδρομή με καγιάκ

 1. Όλες οι δραστηριότητες που παρέχονται από το Milos Watersports απευθύνονται σε οποιονδήποτε σωματικά και πνευματικά υγιή επισκέπτη που διατηρεί μία κανονική φυσική κατάσταση.
 2. Δεδομένου ότι ο ενδεχόμενος κίνδυνος προκύπτει από την έκθεση στον ήλιο, τις καιρικές συνθήκες και τη θάλασσα αλλά και από την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τους υπόλοιπους επισκέπτες ή λουόμενους, οι έμπειροι και εκπαιδευμένοι μας οδηγοί είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για να συνδράμουν τους επισκέπτες και να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε συνθήκη. Προτεραιότητάς μας είναι η ασφάλεια.
 3. Όποιος επισκέπτης υποφέρει από χρόνιο ή προσωρινό νόσημα, έχει αλλεργίες ή διατροφικές διαταραχές οφείλει να το κοινοποιήσει στον υπεύθυνο του Milos Watersports κατά την άφιξή του, ακόμα και αν οι εν λόγω βλάβες δεν επηρεάζουν άμεσα την επικείμενη δραστηριότητα.
 4. Όποιος επισκέπτης είναι κάτω των 14 ετών οφείλει να συνοδεύεται από γονέα ή κηδεμόνα ο οποίος θα υπογράψει έντυπη συγκατάθεση (σε φόρμα που παρέχεται από εμάς) για τη συμμετοχή του ανηλίκου στη δραστηριότητα που επιθυμεί.
 5. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε επισκέπτη κάτω των 14 ετών τη συμμετοχή σε δραστηριότητα εφόσον κρίνει ότι ο επισκέπτης δεν είναι ικανός να συμμετάσχει. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε οποιοδήποτε επισκέπτη, ανεξαρτήτου ηλικίας, τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα για τον ίδιο λόγο.
 6. Ο οδηγός έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε επισκέπτη συμπεριφέρεται με τρόπο μη κοινωνικά αποδεκτό ή επικίνδυνο για τον ίδιο ή τα μέλη της ομάδας του.
 7. Ο επισκέπτης-πελάτης παραχωρεί στην επιχείρηση το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομά του/της, καθώς και τις φωτογραφίες και τα βίντεο του/της που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκδρομής για λόγους προώθησης και διαφήμισης της επιχείρησης, χωρίς η τελευταία να φέρει πάσης φύσεως υποχρέωση (οικονομική ή μη) προς τον επισκέπτη-πελάτη.

Γενικοί κανόνες- Ενοικίαση εξοπλισμού

 1. Η χρήση του εξοπλισμού από τους ανηλίκους κάτω των 14 ετών απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει επιβαίνων ενήλικος. Η χρήση του εξοπλισμού απαγορεύεται σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι.
 2. Απαγορεύεται να κινηθείτε σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτή.
 3. Η χρήση του εξοπλισμού δεν επιτρέπεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πριν την ανατολή του ηλίου καθώς και μετά τη δύση του.
 4. Ο αριθμός των επιβαινόντων στον εξοπλισμό πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του κατασκευαστή.
 5. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης οφείλει να επιδεικνύει την απαραίτητη επιμέλεια και προσοχή προκειμένου να μην προκαλείται όχληση στους λουόμενους και τους παρευρισκόμενους στην παραλία.
 6. Όποιος επιβιβάζεται στον εξοπλισμό οφείλει να φοράει σωσίβιο.

Πολιτική ακύρωσης

Ιδιωτική εκδρομή με καγιάκ στις μυστικές ομορφιές της Μήλου
 • Εάν ακυρώσετε μέχρι και 5 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα της εκδρομής δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
 • Εάν ακυρώσετε σε λιγότερες από 5 μέρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκδρομής το ποσό που έχετε καταβάλει δεν επιστρέφεται.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή προταθεί σε λιγότερες από 5 μέρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκδρομής δεν γίνεται αποδεκτή.
 • Όλες οι παραπάνω καταληκτικές ημερομηνίες/ώρες υπολογίζονται με βάση την τοπική ώρα του τόπου διεξαγωγής της εμπειρίας.
Ημι-ιδιωτική εκδρομή με καγιάκ στις μυστικές ομορφιές της Μήλου
 • Εάν ακυρώσετε μέχρι και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα της εκδρομής δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
 • Εάν ακυρώσετε σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα της εκδρομής το ποσό που έχετε καταβάλει δεν επιστρέφεται.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή προταθεί σε λιγότερο από 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκδρομής δεν γίνεται αποδεκτή.
 • Όλες οι παραπάνω καταληκτικές ημερομηνίες/ώρες υπολογίζονται με βάση την τοπική ώρα του τόπου διεξαγωγής της εμπειρίας.
Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας ή τοποθεσίας/ Ακύρωση από την επιχείρηση
Η επιχείρηση Milos Watersports μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία, την ώρα ή την διαδρομή της εκδρομής ή να την ακυρώσει εντελώς σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των επισκεπτών. Σε αυτή την περίπτωση οι επισκέπτες μας θα λάβουν έγκαιρη ενημέρωση εκ των προτέρων από την ομάδας μας.
Σε περίπτωση ακύρωσης από την επιχείρηση, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους επιστροφής της προκαταβολής, εάν δεν προκύψει νέα συμφωνία με τον πελάτη.

Φωτογράφιση/κινηματογράφηση συμμετεχόντων:

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της Milos Watersports (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.
Δήλωση αποποίησης ευθυνών
Κάθε πελάτης συμμετέχει στις δραστηριότητες που οργανώνονται από την επιχείρηση μας έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεών του και γνωρίζοντας ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τραυματισμό ή οποιαδήποτε υλική ζημιά προκληθεί κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της συμμετοχής του στις δραστηριότητες. Με βάση τη δήλωση αυτή, ο πελάτης και η οικογένειά του δεν διατηρούν καμία αξίωση προς την επιχείρηση, η οποία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σε περίπτωση τραυματισμού ή υλικών ζημιών.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η επιχείρησή και η ιστοσελίδα μας δεσμεύονται στο σεβασμό της ιδιωτικότητας των μελών και των επισκεπτών τους.
Η επιχείρησή μας δεν παραχωρεί προς πώληση, ενοικίαση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τις προσωπικές πληροφορίες που καταχωρούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, εκτός αν ζητηθεί με βάση τον νόμο. Οι προσωπικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον αριθμό fax και την ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail.
Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη συνέχιση της επικοινωνίας μεταξύ των πελατών και την επιχείρησης, εκτός αν ο πελάτης ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτή την πιθανότητα και δώσει στην επιχείρηση τη ρητή άδειά του να πράξει με αυτόν τον τρόπο.
Σε περίπτωση εκχώρησης της άδειας αυτής από τον πελάτη, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τους εξής λόγους:
 • Ενημέρωση για προσφορές
 • Αποστολή έντυπης αλληλογραφίας
 • Ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου και ανακοινώσεων
 • Παράδοση αντικειμένων ή βραβείων

Η επιχείρησή μας μπορεί να χρησιμοποιεί μη προσωπικά και μη προσωποποιημένα στατιστικά στοιχεία (φυλλομετρητής (browser), γεωγραφική τοποθεσία, κ.α.) για τη διαρκή βελτίωση της ιστοσελίδας μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Συνιστούμε σε παιδιά και ανήλικους κάτω των 18 ετών να ζητούν τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους πριν καταχωρήσουν προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα.
Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον SSL.

espa